Poliklinika Atrijum

Poznata sarajevska Poliklinika Atrijum započela je sa radom kao internistička ordinacija, da bi 2002. godine prerasla u moderni medicinski centar. Ona danas pruža usluge iz oblasti opće i interne medicine, oftalmologije, sportske medicine, ultrazvučne i laboratorijske dijagnostike, radiologije, kao i akupunkture. Atrijum je opremljen vrhunskim medicinskim aparatima i modernom tehnologijom, uz ugledan i stručan medicinski kadar. Svoje usluge neprestano osavremenjujemo i proširujemo.

Poliklinika Atrijum je prva poliklinika koja je u BiH pokrenula sistem uvođenja porodične medicine u privatni sektor po najvišim svjetskim standardima. Kod nas možete ostvariti svoja prava sa zdravstvenom knjižicom izdatom u Kantonu Sarajevo, kao što ste to ostvarivali i u ambulanti porodične medicine koju ste dosad posjećivali. Naše prednosti su u tome da pregled zakazujete telefonski, da tretman akutnih stanja radimo bez narudžbe, pružamo mogućnost konsultacije telefonom… Pravo na opredjeljenje imaju sve osobe starije od 14 godina.

Sve na jednom mjestu: stručno, brzo, sa vrhunskom medicinskom opremom – to je, u najkraćem, poliklinika Atrijum.

Kod nas se ne vrši nikakva selekcija i privilegiranje pojedinih pacijenata. Svi su dobrodošli. Svako zaslužuje vrhunsko liječenje i tretman dostojan čovjeka.