DNA Baby 100+

Test za rano otrkivanje 101 skrivene bolesti

DNA Baby 100+ Vam omogućava da veoma jednostavno testirate svoje dijete na više od 100 skrivenih genetskih poremećaja i ukoliko bude potrebe, preduzmete sve mjere prevencije ili započnete liječenje na vrijeme. Na ovaj način, posljedice kao što su fizička i mentalna retardacija ili zaostajanje u razvoju, u većini slučajeva mogu se spriječiti.

Da bi se otkrili simptomi bolesti analizira se uzorak urina djeteta koji se prikuplja u kućnim uslovima korištenjem filter traka koje se dobijaju u pratećem setu, nakon čega se šalju poštom u laboratoriju. Nakon detaljnih i više puta ponovljenih analiza ekspertski tim genetičara i molekularnih biologa sastavlja personalizovani medicinski izveštaj kojise roditeljima dostavlja na kućnu adresu.

Test je namijenjen djeci do navršene pete godine starosti.
Neka od oboljenja i komplikacija koje detektuje DNA Baby 100+ su:
*usporen razvoj *oštećenje mozga u kasnijem uzrastu *abnormalnosti imunološkog sistema *tjelesni invaliditet *mentalna retardacija *hronične kožne bolesti *problemi sa govorom *poteškoće sa učenjem *hiperaktivnost i agresivnost *loš apetit i mnoge druge bolesti.

Izvještaj na više od 20 strana obuhvata rezultate detaljnog ispitivanja 101 bolesti sa lako razumljivim objašnjenjima. U okviru izvještaja za roditelje i ljekare priložen je i detaljan laboratorijski  izvještaj

Idealna briga o bebama i djeci

Imajući u vidu da se mogućnost preventivnog djelovanja i liječenja sa godinama smanjuje, kao i da određeni metabolički procesi mogu ozbiljno oštetiti organizam tokom ranog razvoja, DNA Baby 100+ je namjenjen prvenstveno djeci do navršene pete godine starosti.

Testiranje je podjednako važno kako za bolesnu, tako i za zdravu djecu.
Najveći broj roditelja u Evropi se odlučuje za testiranje svoje zdrave djece kako bi otklonili bilo kakvu sumnju da postoje određeni skriveni metabolički poremećaji koji mogu ozbiljno naškoditi njihovom djetetu.

Takođe, DNA Baby 100+ je dragocjena dijagnostička metoda za veliki broj djece koja imaju određene zdravstvene probleme, a čiji se uzrok, kao i eventualni tok liječenja, ne može dijagnosticirati sprovođenjem standardnih testova.

VAŽNO ZA VAS: Važno je znati da su mnogi ljudi nosioci genetskih poremećaja koji kod njih ne uzrokuju nikakve simptome, ali koji mogu da se jave kod njihove djece. Razvoj organizma novorođenčadi i djece, naročito u prvim godinama njihovog života je značajan zbog toga što nedijagnosticirane i neliječene bolesti nose negativnije posljedice po buduće zdravlje mališana.

Precizna analiza

Istraživanja su pokazala da su znaci svih bolesti koje obuhvata DNA Baby 100+ abnormalni metabolički proizvodi u urinu djeteta. Uzorak urina lako se uzima: natopite filter papir urinom Vašeg djeteta i pošaljete ga u laboratoriju. Uzorak se zatim analizira gasnom hromatografijom i mas – spektrometrijom. Ove metode otkrivaju sve abnormalnosti u sastavu urina, na osnovu kojih sa sigurnošću može da se kaže o kojoj se nasljednoj bolesti radi.

Ove bolesti, ukoliko se na vrijeme otkriju, mogu da se liječe medicinskom terapijom ili preveniraju i na taj način se može ublažiti napredak bolesti ili čak spriječiti njen nastanak.